องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 

 


  ประชาคมเพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกั...
  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ Open House ณ ...
  ดำเนินโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจ...
  มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่ว...
 


 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 

 

ออนไลน์           0000003    คน
วันนี้                 0000023    คน
สัปดาห์นี้           0000038    คน
เดือนนี้              0000417    คน
ปีนี้(2566)        0001209    คน
ทั้งหมด             0001209    คน
เริ่มนับสถิติ 04 มกราคม 2566
เริ่มใช้งานเว็บไซต์ 11 เมษายน 2555