องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา...
   
  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำ...
   
  วันที่23 มิถุนายน 2565 ออกสำรวจพื้นที่ และทำการรัง...
   

วันที่23 มิถุนายน 2565
🔻นางสุภาภรณ์  นิลประทีปปรีชา
นายกองค์การบริหารส...

  วันที่ 21 มิถุนายน 2565ออกดำเนินการหยอดทรายอะเบท แ...
   
 


 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555