องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 


  ปลูกไผ่ โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”
   
  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดภูม...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ดำเนินโครงการ “บ้านสว...
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการคลิกออฟ ร...
   
 


 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555