องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 
 

 

 

 


  ชี้แจงการทำโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566
  ชี้แจงการทำโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566
  18 กรกฎาคม 2565 อบรมยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนประชาชนมาลงนามถวาย...
 


 
ความคืบหน้าการปรับปรุงบึงทะเลสีดอ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555