องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]28
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]110
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]177
4 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]169
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]170
6 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนโยธา [ 14 ต.ค. 2554 ]181
7 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 14 ต.ค. 2554 ]177
8 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2554 ]181
9 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนการคลัง [ 14 ต.ค. 2554 ]180
10 รายละเอียดงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสำนักปลัด [ 14 ต.ค. 2554 ]228
11 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 [ 14 ต.ค. 2554 ]175
12 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 14 ต.ค. 2554 ]173