องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
2 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]10
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]14
4 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนโยธา [ 14 ต.ค. 2554 ]12
5 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 14 ต.ค. 2554 ]11
6 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2554 ]10
7 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนการคลัง [ 14 ต.ค. 2554 ]14
8 รายละเอียดงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสำนักปลัด [ 14 ต.ค. 2554 ]13
9 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 [ 14 ต.ค. 2554 ]11
10 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 14 ต.ค. 2554 ]14