องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]
2 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนโยธา [ 14 ต.ค. 2554 ]
3 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 14 ต.ค. 2554 ]
4 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2554 ]
5 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนการคลัง [ 14 ต.ค. 2554 ]
6 รายละเอียดงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสำนักปลัด [ 14 ต.ค. 2554 ]
7 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 [ 14 ต.ค. 2554 ]
8 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 14 ต.ค. 2554 ]