องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าาประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฎิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]
5 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตามแบบ ปปช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]
7 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]
9 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 7 ก.ย. 2561 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ตามแบบ ปปช.1 [ 16 ส.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9