องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 25 พ.ค. 2564 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2) [ 7 เม.ย. 2564 ]3
4 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2564 ]29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1) [ 4 ม.ค. 2564 ]3
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 21 ธ.ค. 2563 ]51
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]53
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ธ.ค. 2563 ]58
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]48
10 การกำหนดการชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]53
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงปม.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]63
12 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 18 พ.ย. 2563 ]62
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 พ.ย. 2563 ]63
14 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล [ 9 พ.ย. 2563 ]60
15 แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 9 พ.ย. 2563 ]59
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]68
17 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 ก.ย. 2563 ]86
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2563 ]77
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2563 ]85
20 รวมเเผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 5 ส.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9