องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 20 มิ.ย. 2565 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ สายคลองหว้า บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 16 มิ.ย. 2565 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกำไรร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ [ 30 พ.ค. 2565 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ [ 30 พ.ค. 2565 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ [ 30 พ.ค. 2565 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธอาจ บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอยกเลิกวิธีคำนวณราคากลางและขอยกเลิกประกาศราคากลางใน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]0
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายสุวรรณ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอยกเลิกวิธีคำนวณราคากลางและขอยกเลิกประกาศราคากลางใน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]1
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]0
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ค. 2565 ]0
14 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [3 พฤษภาคม 2565] [ 3 พ.ค. 2565 ]29
15 วันที่ 27 เมษายน 2565 มอบอำนาจตัดสินใจ การพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ เรื่องการชี้เเนวเขต [ 27 เม.ย. 2565 ]23
16 มอบอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]20
17 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]19
18 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]19
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 11 เม.ย. 2565 ]19
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13