องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวทะเล ประจำปีการศึกษา2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
3 ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ของเหล่ากาชาคจังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.พ. 2566 ]15
4 กรมควบคุมโรค ฝากประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมใน E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด-19 [ 26 ม.ค. 2566 ]14
5 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]11
6 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอความร่วมมือการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]5
8 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หัวทะเล [ 6 ม.ค. 2566 ]15
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 4 ม.ค. 2566 ]0
10 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีขอพรตามหลักศาสนา เพื่อถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธัน [ 21 ธ.ค. 2565 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 7 ธ.ค. 2565 ]0
12 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]6
13 เรื่อง ขยายการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]17
14 แจ้งช่องทางการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]23
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 28 ต.ค. 2565 ]32
16 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]88
17 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ บริษัท เอ็มจี แอล.เค.เอส. ลำนารายณ์ จำกัด [ 6 ต.ค. 2565 ]59
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์ 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้ [ 19 ก.ย. 2565 ]44
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 19 ก.ย. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14