องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าาประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 28 ธ.ค. 2561 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2561 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]
4 คู่มือการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2561 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการปฎิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวทะเล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]
10 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9