องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล ตามแบบ ป.ป.ช.1 [ 3 ก.ย. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชนะชัย กามขุนทด บ้านหนองดงหมู่ที่ 7 [ 1 มี.ค. 2561 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางจำปี-บ้านนางรสรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ)บ้านโคกแสว ม.6 [ 1 มี.ค. 2561 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำสายข้างประปาบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 [ 1 มี.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสง่า บ้านหัวสระหมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2561 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหลังโรงเรียนบ้านหัวสระ - ห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2561 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2561 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางแพงศรี - ปั้มพีที หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2561 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ - บ้านกุ่ม [ 1 มี.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3