องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง (ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า ม.8 [ 21 มี.ค. 2566 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า ม.8 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายทุ่งประดู่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหัวนา-เลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-หนองขาม บ้านหัวสระ หมูที่ 2 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายดอนตูม บ้านหัวสระหมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองโสน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายลับแล บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายห้วยดินดำตอนบน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองสนิน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]1
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองโสน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายท่าขี้เถ้า บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-โสกโก บ้านหัวสระ หมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายศาลตาปู่ บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-บ่อขยะหนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่2 [ 20 มี.ค. 2566 ]1
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.และรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. สายข้างสถานีตำรวจภูธรตำบลหัวทะเล ด้านทิศตะวันตก ม.11 [ 15 มี.ค. 2566 ]2
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 15 มี.ค. 2566 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและด้านทิศใต้ [ 10 มี.ค. 2566 ]2
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดคลองส่งน้ำคลองทางควายเชื่อมคลองห้วยสีมุม(บริเวณด้านหลังอบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่10 [ 10 มี.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5