องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการขุดลอกคลองส่งนำ้คลองไผ่งาม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งนำ้ คลองไผ่งาม-คลองโอบ บ้านหัวทะเลหมู่ที่ 1

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลโครงการขุดลอกคลองส่งนำ้คลองไผ่งาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ