องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ)บ้านโคกแสว ม.6

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ) บ้านโคกแสว หมู๋ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายบ้านโคกแสว-โกกกุรา(ต่อ)บ้านโคกแสว ม.6
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ