องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โครงการก่อสร้างท่อทดนำ้ คสล.คลองโอบ บ้านหัวทะเล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อทดนำ้ คสล.คอลงโอบ บ้านห้วทะเล

    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โครงการก่อสร้างท่อทดนำ้ คสล.คลองโอบ บ้านหัวทะเล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ