องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555

E-Service

กรุณาแสกน QR ด้านล่างเพื่อ แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


          - หรือกดลิงค์ https://forms.gle/2vmdA8UkMJ6teGtX8

- เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง