องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 14 มี.ค. 2565 ]93
2 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]101
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]161
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]159
5 รายงานการเงินประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]160
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]154
7 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]162
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]167
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]180
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]202
11 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]156
12 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]163
13 รายงานสถานะการเงิน อบต หัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]164