องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]8
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]8
3 รายงานการเงินประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]8
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]10
5 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]10
6 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]9
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]12
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]10
9 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]12
10 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]5
11 รายงานสถานะการเงิน อบต หัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]11