องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]174
2 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]146
3 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]145
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]176
5 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]170
6 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]180
7 รายงานสถานะการเงิน อบต หัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]175