องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 14 มี.ค. 2565 ]104
2 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]105
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]164
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]162
5 รายงานการเงินประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]164
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]156
7 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]164
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]171
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]195
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]214
11 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]157
12 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]167
13 รายงานสถานะการเงิน อบต หัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]166