องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]
2 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]
3 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]
4 งบการเงินประจำปี 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]
5 รายงานสถานะการเงิน อบต หัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]