องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 3 เม.ย. 2566 ]5
2 คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ [ 20 มี.ค. 2566 ]6
3 คู่มือกองช่าง [ 12 เม.ย. 2565 ]67
4 คู่มืองกองศึกษา [ 12 เม.ย. 2565 ]70
5 หน่วยตรวจสอบภายใน [ 12 เม.ย. 2565 ]70