องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาบุคลากร [ 31 ม.ค. 2566 ]3
2 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ม.ค. 2566 ]5
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]6
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]4
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]3