องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]18
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]53
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 12 ธ.ค. 2561 ]126
5 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]127
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (สรุปโครงการ) [ 12 ธ.ค. 2561 ]130
7 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คู่มือ) [ 10 ธ.ค. 2561 ]116
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 20 ต.ค. 2561 ]121
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]116
10 การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]119
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]120
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 28 พ.ค. 2560 ]7