องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 12 ธ.ค. 2561 ]
2 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (สรุปโครงการ) [ 12 ธ.ค. 2561 ]
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คู่มือ) [ 10 ธ.ค. 2561 ]
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 20 ต.ค. 2561 ]
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]
7 การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]