องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ [ 20 ก.ค. 2565 ]5
2 แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]127