องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]2
3 รายงาน รับ- จ่ายเงิน ปีงบ2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]39
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2566 ]36
5 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองฯ ณ 30 ก.ย.65 [ 7 มี.ค. 2566 ]32
6 รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 23 พ.ย. 2565 ]37
7 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]87
8 เล่มรายงานแผนการติดตามปี2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]92