องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 64

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 64
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ