องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมจัดกิจกรรมโครงก...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ป้อง...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 5]
 
  เนื่องจากได้รับหนังสือ จากทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 5]
 
  ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำห...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 10]
 
  นำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 3]
 
  ออกหารือและหาแนวทางแก้ไข เรื่อง พื้นที่ทำซ้อนในการ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 3]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิง อบต.หัว...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 4]
 
  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 5]
 
  ได้นำรถกู้ชีพ อบต.หัวทะเลไปรับส่งผู้ป่วยหลังทำการผ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 4]
 
  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการออกตรวจประเมินผลงานโครงการ 1...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 3]
 
  ชี้แจงและทบทวนโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำภายในชุ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 4]
 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวทะเล(อปพร.) อ...[วันที่ 2024-04-07][ผู้อ่าน 8]