องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ