องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)2565
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]123
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 26 มิ.ย. 2560 ]191