องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง 3ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)2565


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ