องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลัง 3ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)2565


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ