องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (รอบ 6 เดือน ต.ค.2565 - มี.ค.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (รอบ 6 เดือน ต.ค.2565 - มี.ค.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ