องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานการรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย NO Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย NO Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ