องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมิน
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อน
ประกาศ ก อบต หลักเกณฑ์การคัดเลือก การย้าย ก
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ