องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมกันพัฒนาคลองห้วยสีมุมโดยการปลูกต้นไม้ (ต้นไม้) รอบๆคันคลองทั้งสองฝั่ง เพื่อให้สภาพริมคลองและพื้นที่โดยรอบมีความสวยน้ำใส


วันที่ 31พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น.

🟧 นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมด้วย

🟥 คณะผู้บริหารฯ, ข้าราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

⬜️ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

🔻ร่วมกันพัฒนาคลองห้วยสีมุมโดยการปลูกต้นไม้ (ต้นไม้) รอบๆคันคลองทั้งสองฝั่ง เพื่อให้สภาพริมคลองและพื้นที่โดยรอบมีความสวยน้ำใส

2023-09-19
2023-09-18
2023-09-17
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08