องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day


วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day

นำโดยท่านสุภาภรณ์​ นิล​ประทีป​ปรีชา​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหัว​ทะเล​ ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

2023-09-19
2023-09-18
2023-09-17
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08