องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ออกสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 12 หมู่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ Nt โทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

🔰นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบหมายให้ นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าสำนักปลัด ,กองช่าง อบต.หัวทะเล ออกสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 12 หมู่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ Nt โทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31