องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญงานกฐินอำเภอในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร


วันที่ 31 ตุลาคม 2565
🔻นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกัน
🔻ได้เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญงานกฐินอำเภอในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร โซนบ้านตลาดคำปิงได้ยอดกฐิน รวม 46,909 บาท
🔻อำเภอขอขอบคุณพ่อค้าคหบดี ห้างร้าน ร้านค้า บริษัท พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในวันนี้และขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินในวันที่ 3 พย.เวลา 10.00 น.ที่วัดบ้านหัวทะเล ตำบลหัวทะเล
🔻และขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานตำบลบ้านเพชร พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวทะเล(เจ้าภาพ) ที่ได้ร่วมเดินบอกบุญกฐินในครั้งนี้ และขอขอบคุณนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและคณะ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์และร่วมเดินบอกบุญในครั้งนี้
🔻ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายมาด้วยความเคารพ
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-17
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08