องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ตรวจงานไถกลบกองขี้ไก่ที่ป่ายูคาลิปตัส บ้านโคกแสว และรอยต่อบ้านหนองดง


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30-11.30 นายอภินันท์ ปิตาระเต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่ ผู้ช่วยสาธารณสุข  อบต.หัวทะเล มาตรวจงานเกลี่ยไถกลบกองขี้ไก่ที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริเวณบ้านโคกแสว และหนองดง ซึ่งผู้จัดการแปลงปลูกของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้ทางทีมงาน อบต.หัวทะเลได้สอบถามถึงการบำบัดน้ำเสียที่บ่อปลาของนายสมพงษ์ ชีหรั่ง เกษตรกรบ้านโคกแสว ซึ่งสอบถามได้ความว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพน้ำ การจัดหา EM และหาเครื่องตีน้ำแบบใบพัด เพื่อใช้งานต่อไป

2023-01-19
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08