องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนปลาตายจากน้ำชะขี้ไก่ในป่ายูคาลิปตัสไหลลงบ่อปลา บ้านโคกแสว


วันนี้ เวลา 9.00-10.30 น. นายวิเชียร ฝั่งสระ รองนายก อบต.หัวทะเล นายอภินันท์ ปิตาระเต นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองดู่ ผู้ช่วยสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมพงษ์ ชีหรั่ง เกษตรกรบ้านโคกแสวว่ามีปลาตายในบ่อจากน้ำชะขี้ไก่ในป่ายูคาลิปตัสไหลลงบ่อปลาของตนเอง ทำให้ปลาตายจำนวนมาก จึงได้ออกไปตรวจสอบปัญหา พร้อมกับเจอกับนายวรวุฒน์ ธรรมพรมรัสมี ผู้จัดการแปลงปลูก บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแปลงยูคาลิปตัส พร้อมกับรับผิดชอบกับความเสียหายดังกล่าว โดยการชดใช้พันธุ์ปลา จำนวน 4,000 ตัว รวมทั้งสาร EM เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และรับปากว่าในครั้งต่อไปที่นำขี้ไก่มาลงแปลงจะรีบโรยใส่ต้นยูคาลิปตัสโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

2023-01-19
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08