องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ขอน้อมรำลึกใน พร


13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ขอน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2023-01-19
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08