องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


📣📛ประกาศเตือนภัย 📛📣จากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะมี พายุ โนรู เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 28 เป็นต้นไป


📣📛ประกาศเตือนภัย 📛📣

🔻เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะมี พายุ โนรู เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 28 เป็นต้นไป

📣สถานะการณ์ตอนนี้

🔶ทางต้นน้ำ ประตูระบายน้ำปากจาบ ระดับน้ำอยู่ในขั้นเฝ้าระวัง (สีเหลือง) 🔶ทางปลายรับน้ำ อำเภอจัตรุรัส บึงละหาน ได้เต็มไปด้วยมวนน้ำที่เกินระดับจนส่งผลให้ท่วมบางพื้นที่เเล้ว

🔻ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จึงขอประกาศเตือนภัยให้ประชาชนตำบลหัวทะเลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หรืออยู่ในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซาก ให้อพยบ และขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์เลี้ยง และของอย่างอื่นขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

🔻นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายก องค์การบริการส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ห้องประชุม ชั้น 2

🔶และได้จัดเตรียมทรายและกระสอบทรายไว้ให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเเล้ว

🔻ทั้งนี้เนื่องจากทาง อบต.หัวทะเล มีจำคนบุคลากร ไม่เพียงพอที่จะบริการกรอกทรายให้ท่านได้ จึงขอให้ประชาชนที่ต้องการทรายมากรอกเอาทรายเอง เพื่อใช้เป็นกำแพงกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนของตนเอง (สถานที่ รอทางหมู่บ้านประกาศ)

2022-11-18
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-18
2022-10-13