องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะ ปี พ.ศ. 2565


13 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ผู้รับเหมาลงพื้นที่ปรับแต่งบ่อขยะพร้อมทั้งฝังกลบขยะ ปรับเกลี่ยขยะในบ่อเก่า ณ ที่สาธารณะหนองเชือก หมู่ 2 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 2 วัน (13-14 กันยายน 2565) และวันนี้ (15 กันยายน 2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาตรวจงานพร้อมกับกองช่างและพบว่างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

<<<คลิป>>>

2022-11-18
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-18
2022-10-13