องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนประชาชนมาลงนามถวายพระพร


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนประชาชนมาลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิดร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

2022-08-01
2022-08-01
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-04