องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่23 มิถุนายน 2565 ออกสำรวจพื้นที่ และทำการรังวัดที่ดิน ของนางหยาดฟ้า หงส์สวาสติวัฒน์ และของนางดัว บุญมา


วันที่23 มิถุนายน 2565
🔻นางสุภาภรณ์  นิลประทีปปรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ
กองช่าง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาฯ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
🔻ได้ออกสำรวจพื้นที่ และทำการรังวัดที่ดิน
🔸ของนางหลาดฟ้า หงส์สวาสติวัฒน์
🔸และของนางดัว บุญมา  
🔻พร้อมทั้งเป็นสักขีพยาน ในเรื่องของที่ดินทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ด้วย

2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03