องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยและกิจกรรมการฝึกป้องกันและการแก้ไขเด็กติดในรถ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 🔸นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 🔸ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยโดยใช้กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค 🔸และกิจกรรมการฝึกป้องกันและการแก้ไขเด็กติดในรถ 🔸ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลประจำปีการศึกษา 2565
2022-06-27
2022-06-25
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03