องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th
 
 
 


ประชาคม ฟาร์มไก่แสงอรุณฟาร์ม บ้านหนองดง


กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวทะเล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.หัวทะเล (คุณพิภพ พืดขุนทด) ได้จัดประชาคมเรื่องการขยายฟาร์มไก่ แสงอรุณฟาร์ม บ้านหนองดง หมู่ 7 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่จัดไปก่อนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) จากมติของประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาคม ทั้งหมด 56 คนเห็นควรให้ฟาร์มขยับคืนตำแหน่งเสาอาคารโรงเรือนห่างจากลำห้วยไป 2 ล็อค (8 เมตร)

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31