องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ และนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562