องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


จัดโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ ด้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ/พิการ