องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล นำโดย 
นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 
ในวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
และอาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง(สะพานหิน)

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูฉวี ฉิมวาส “
ได้รับโล่รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น 🏆 
ประจำปี 2561 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น