องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ