องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ