องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ