องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ