องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ