องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือคนพิการ [ 1 ก.พ. 2566 ]0
2 คู่มือขั้นตอนการทำเบี้ยยังชีพ [ 29 มี.ค. 2565 ]120
3 คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ [ 29 มี.ค. 2565 ]128
4 การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (หัวสระ) ปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]10
5 การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (เขาดิน) ปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]14