องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอแจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]11
2 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]40
3 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]119
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]101
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]189
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) [ 12 ธ.ค. 2561 ]214
7 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]213
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (สรุปโครงการ) [ 12 ธ.ค. 2561 ]263
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คู่มือ) [ 10 ธ.ค. 2561 ]249
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 20 ต.ค. 2561 ]212
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]208
12 การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]204
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]205
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 28 พ.ค. 2560 ]93