องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]24
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]68
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]152
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]208
5 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]200
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]204
7 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนโยธา [ 14 ต.ค. 2554 ]212
8 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 14 ต.ค. 2554 ]211
9 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2554 ]207
10 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนการคลัง [ 14 ต.ค. 2554 ]212
11 รายละเอียดงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนสำนักปลัด [ 14 ต.ค. 2554 ]261
12 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 [ 14 ต.ค. 2554 ]205
13 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 14 ต.ค. 2554 ]203