องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ข้อมูลของปีพ.ศ.2566 (12 เดือน) [ 24 พ.ย. 2566 ]5
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 เดือน) [ 4 เม.ย. 2566 ]32