องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง (ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยปริมาณงาน กว้าง ๓๐ เมตร ยาว [ 5 มี.ค. 2567 ]29
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 27 ก.พ. 2567 ]93
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพูนดิน ถนนสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 22 ก.พ. 2567 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 1 ก.พ. 2567 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต [ 23 ม.ค. 2567 ]14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง [ 28 ธ.ค. 2566 ]18
7 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงและรักษา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั [ 29 ก.ย. 2566 ]51
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอาหารป่าชุมชนบ้านโคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ทื่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ย. 2566 ]62
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ย. 2566 ]46
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง พร้อมป้ายโครงการและโลโก้กองทุน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.ย. 2566 ]0
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ชุดโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง พร้อมป้ายโครงการและโลโก้กองทุน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชั้ยภูมิ [ 6 ก.ย. 2566 ]0
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี [ 16 มิ.ย. 2566 ]2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ส [ 16 มิ.ย. 2566 ]0
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 พ.ค. 2566 ]48
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า ม.8 [ 21 มี.ค. 2566 ]128
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า ม.8 [ 21 มี.ค. 2566 ]49
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายทุ่งประดู่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]40
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหัวนา-เลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]99
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-หนองขาม บ้านหัวสระ หมูที่ 2 [ 21 มี.ค. 2566 ]49
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายดอนตูม บ้านหัวสระหมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]42
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองโสน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]38
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายลับแล บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]36
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายห้วยดินดำตอนบน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]39
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองสนิน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]31
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองโสน บ้านหนองดง หมู่ที่7 [ 21 มี.ค. 2566 ]34
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายท่าขี้เถ้า บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]35
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 [ 21 มี.ค. 2566 ]34
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-โสกโก บ้านหัวสระ หมู่ที่2 [ 21 มี.ค. 2566 ]37
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายศาลตาปู่ บ้านเขาดิน หมู่ที่5 [ 21 มี.ค. 2566 ]50
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-บ่อขยะหนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่2 [ 20 มี.ค. 2566 ]34
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.และรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. สายข้างสถานีตำรวจภูธรตำบลหัวทะเล ด้านทิศตะวันตก ม.11 [ 15 มี.ค. 2566 ]34
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล [ 15 มี.ค. 2566 ]37
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและด้านทิศใต้ [ 10 มี.ค. 2566 ]32
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดคลองส่งน้ำคลองทางควายเชื่อมคลองห้วยสีมุม(บริเวณด้านหลังอบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่10 [ 10 มี.ค. 2566 ]34
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเตียน บ้านหัวทะเล ม.1 [ 14 ก.พ. 2566 ]32
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองประดู่-เขตตำบลบ้านเพชร บ้านหนองประดู่ ม.4 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองยายบุตร-หนองดง บ้านหนองดง ม.7 [ 14 ก.พ. 2566 ]32
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งประดู่ บ้านหัวสระใหม่ ม.12 [ 14 ก.พ. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3