องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งาน คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ผ่านระบบ E-Service [ 29 ม.ค. 2567 ]11
2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]26
3 ประกาศ คู่มือการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]6
4 คู่มือการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 13 [ 5 ก.ค. 2566 ]32
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 10 [ 29 มี.ค. 2566 ]29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามมาตรา 16 [ 17 มี.ค. 2566 ]30
8 คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน/ถมดิน [ 2 ก.พ. 2566 ]256
9 คู่มือประชาชนการแจ้งขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ก.พ. 2566 ]45
10 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]40
11 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ส.ค. 2563 ]245
12 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ส.ค. 2563 ]250
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]224
14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2561 ]688
15 มาตรฐานการให้บริการ [ 5 ม.ค. 2560 ]223